Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins

By September 22, 2016 Uncategorized

Samkeppniseftirlitið hefur haft til umfjöllunar kaup Horns III slhf. á 80% hlut í Basko ehf. Basko er eignarhaldsfélag og eru helstu eignir félagsins verslanakeðjurnar 10-11 og Iceland. Jafnframt rekur félagið kaffihús undir vörumerkinu Dunkin‘ Donuts. Starfsemi Horns III felst í fjárfestingum í hlutabréfum og öðrum fjármálagerningum, lánastarfsemi tengdri fjárfestingum og tengdum rekstri. Félagið er framtakssjóður sem stofnaður er af Landsbréfum hf., dótturfélagi Landsbankans hf. Rannsókn Samkeppniseftirlitsins leiddi í ljós að engin samþjöppun á sér stað á skilgreindum markaði þessa máls í kjölfar samrunans. Sett hafa verið skilyrði í málinu sem ætlað er að tryggja samkeppnislegt sjálfsstæði Landsbréfa og Basko gagnvart Landsbankanum. Í skilyrðum er einnig mælt fyrir um tiltekna meðferð upplýsinga gagnvart þeim aðilum sem eiga hluti í fleiri en einu fyrirtæki á markaðnum.  Að undangenginn rannsókn er það niðurstaða eftirlitsins að umrædd skilyrði leysi þá samkeppnisbresti sem ella hefðu stafað af samrunanum.

http://www.samkeppni.is/urlausnir/akvardanir/nr/2834